სალომე ნასყიდაშვილი

სალომე ნასყიდაშვილი

სალომე ნასყიდაშვილი

2019 წელს მიიღო მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი მათემატიკაში და დაიწყო მუშაობა 107-ე საჯარო სკოლაში მათემატიკის მასწავლებლად. ამჟამად ის ასწავლის თბილისის 55-ე საჯარო სკოლაში, ამავდროულად, სწავლას აგრძელებს მაგისტრატურაზე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებების ფაკულტეტის, განათლების მეცნიერებების პროგრამაზე.