სალომე ნასყიდაშვილი

სალომე ნასყიდაშვილი

სალომე ნასყიდაშვილი

2019 წელს მიიღო მეციერებათა ბაკალავრის ხარისხი მათემატიკაში. ამჟად სწავლობს მაგისტრატურაზე, თსუ-ს განათლების მეცნიერებების პროგრამაზე. მათემატიკის მასწავლებელი 55-ე საჯარო სკოლაში. მისთვის მათემატიკა გარემომველი სამყაროს შემსწავლელი ენაა, რომელიც ნებისმიერი სიტუაციისა და პრობლემის გააზრებასა და მოგვარებაში გამოიყენება.