თინათინ ზარდიაშვილი

თინათინ ზარდიაშვილი

თინათინ ზარდიაშვილი

ბიოქიმიის მაგისტრი. სსიპ ქალაქ თბილისის N147 საჯარო სკოლის ბიოლოგიის და ფიზიკის და სსიპ ქალაქ თბილისის N143 საჯარო სკოლის ქიმიის მასწავლებელი. 2017 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ათეულის წევრი. 2019-2020 და 2020-2021 წლის მეშვიდე და მერვე კლასების ბიოლოგიის გრიფირებული სახელმძღვანელოების მასწავლებლის წიგნების ავტორი. ელექტრონულ ჟურნალ ,,mastsavlebeli.ge”-ს სტატიების ავტორი.