თინათინ ზარდიაშვილი

თინათინ ზარდიაშვილი

თინათინ ზარდიაშვილი

ბიოქიმიის მაგისტრი. სსიპ ქალაქ თბილისის N 147 საჯარო სკოლის ბიოლოგიის და ფიზიკის და სსიპ ქალაქ თბილისის N143 საჯარო სკოლის ქიმიის მასწავლებელი. 2017 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ათეულის წევრი. 2019-2020 და 2020-2021 წლის მეშვიდე და მერვე კლასების ბიოლოგიის გრიფირებული სახელმძღვანელოების მასწავლებლის წიგნების ავტორი. ელექტრონულ ჟურნალ ,,mastsavlebeli.ge” -ს სტატიების ავტორი.