ვებინარი

CK-12-ის რესურსების გამოყენება ფიზიკის გაკვეთილზე

როგორ გამოვიყენოთ CK-12-ის სიმულაციები სასწავლო პროცესში

როგორ გამოვიყენოთ Ck-12-ის ელექტრონული სახელმძღვანელო ქიმიის გაკვეთილზე

სიმულაციების გამოყენების ვიდეოინსტრუქცია

ქიმიის ვებინარი

მათემატიკის ვებინარი

მათემატიკის ვებინარი

CK-12-ის რესურსების გამოყენება სწავლა-სწავლების პროცესში

როგორ გამოვიყენოთ სიმულაციები, ინტერაქტივები, ქვიზები და ფლიქსები სასწავლო პროცესში

როგორ გამოვიყენოთ Ck-12-ის ელექტრონული სახელმძღვანელო ბიოლოგიის გაკვეთილზე

ფიზიკის ვებინარი

ბიოლოგიის ვებინარი