ვიდეო ინსტრუქციები

CK-12 + საქართველო

CK-12 ვიდეოინსტრუქცია, ბიოლოგია

CK12 - ვიდეოინსტრუქცია, ქიმია

CK-12 ვიდეოინსტრუქცია, მათემატიკა

CK-12 ვიდეოინსტრუქცია, ფიზიკა